yA Bank

yA-Bank-merkevare-6.SANS
yABank.profil1
yABank.profil

Kategori:

Brand

Kunde:

yA Bank

Dato:

august 2, 2016

yA Bank

6.Sans ferdigstilte en merkevareinnsikt, merkevareplattform og merkevarestrategi for yA Bank. I etterkant av dette har banken gjennomført flere forretningsmessige endringer. Med dette har blant annet nye kommunikasjonskonsepter og produktutvikling blitt sentralt – og i den sammenheng har 6. Sans bidratt med ideer, rådgivning, analyse og konseptutvikling. Resultatene av disse prosjektene er foreløpig konfidensielle.