Kunnskapsløftet Into The Wild med Telia

Itw_1240x865
ITW_1240x865
ITW2_1240x865

Kategori:

Experience

Dato:

november 19, 2017

Kunnskapsløftet Into The Wild med Telia

6. Sans tok med seg Telia – Into The Wild

For andre året på rad, arrangerte Telia Kunnskapsløftet for alle sine partnere og selgere innenfor segmentet – Bedrift. Målet med selve arrangementet var å heve den generelle kompetansen rundt Telia som selskap og Telia sine produkter, samt å øke motivasjonen og kompetansen til selgerne gjennom å inspirere dem. 

Vi utfordret Telia på å invitere alle partnere og selgere til en litt annerledes konferanse og læringsarena – Telia Into The Wild. Vi ønsket å spille på Telia sitt eget utsagn – Teknologien kan gjøre fantastiske ting – og tok med oss deltagerne, foredragsholderne og teknologien ut i skogen, for å forsterke dette budskapet.
Gjennom en 2 dagers caseoppgave bestående av miniforedrag og aktiviteter i  i den ville naturen, breakout sessions på hotellet, samt pitche-trening, klarte gruppene å innhente viktig kunnskap for å løse casen.

Gruppene måtte ta strategiske valg på veien for å kunne innhente kunnskap. Den nye tilegnede kompetansen måtte de så dele med resten av gruppen sin, både for å løse caseoppgaven, men også for å øke kunnskapen til sine lagkamerater.   

Vi skapte unike øyeblikk og bånd internt i gruppene, og etablerte en helt ny måte å tilegne seg kunnskap på- Into The Wild.

Gjennom en kartlegging av kunnskap, både før og etter arrangementet, ser vi at målet med Kunnskapsløftet ble oppnådd. Vi har både økt kunnskapen rundt Telia sine produkter betraktelig, samt kunnskapen deres om Telia sine mål og verdier, både internt og eksternt. Motivasjonen til deltagerne har også økt, selv om denne var imponerende høy i forkant av arrangementet. 

6. Sans liker å utfordre sine kunder og skape minnerike opplevelser som setter langvarige spor. Kanskje er det på tide at nettopp din bedrift blir tatt med til nye arenaer for å nå nye høyder.

La oss bli kjent med din merkevare, fortelle din historie og la dine ansatte/partnere/kunder oppleve den på en måte som aldri før.

 

Les mer om 6. Sans oppskriften til å gjøre tungt fagprogram engasjerende med gamification