Interaktiv konferanse med Tine logistikk

Tine1_1240x865
Tine2_1240x865
Tine3_1240x865
Tine4_1240x865
Tine5_1240x865

Kategori:

Experience

Dato:

november 23, 2017

Interaktiv konferanse med Tine logistikk

TINE logistikk er i dag ledende på logistikk i Norge og har som mål å bli verdens beste på logistikk.

For å nå dette målet, må organisasjonen løfte seg opp et nivå. På samme måte har ledersamlingene i TINE logistikk blitt gjennomført på samme tradisjonelle måte i flere år. I år ønsket vi å løfte samlingen og døpte den til TINE logistikk NEXT level. Som navnet signaliserer, ble samlingen løftet opp til et annet nivå, og deltakerne ble tatt med på en digital reise fra start til slutt. Selve samlingen ble gjennomført som en interaktiv konferanse over to dager, der deltakerne aktivt deltok gjennom gruppearbeid og dialog med de som sto på scenen. Alt faglig innhold ble ”gamifisert”. Det vekslet mellom innlegg fra scenen og gruppearbeid med nettbrett, der deltakerne skulle besvare utfordringer som ble gitt fra scenen. Deretter ble svarene oppsummert fra scenen. Videre ble det også gitt noen konkrete oppgaver som deltakerne skulle gjennomføre i løpet av de første månedene etter samlingen. Disse ble sendt inn og fulgt opp via en egen eventapp som ble brukt både før, under og etter samlingen.

Deltakerne arbeider fortsatt med oppgavene som er gitt gjennom appen i etterkant av samlingen, foreløpige resultater tyder på at de holder engasjementet oppe og bruker appen aktivt i sin rapportering.

Resultatet fra evalueringsundersøkelsen viste at hele 99% syntes det fungerte svært bra eller bra med interaktiv konferanse.
Hele 98% syntes eventappen fungerte svært bra eller bra som informasjonskanal før og under samlingen.
Deltakerne var svært fornøyde og hele 97% rangerte det totale inntrykket av samlingen som bra eller svært bra.

 

Kommentarer fra deltakerne:

«Kjempebra! Ulikt alt annet jeg har vært med på. Mye lettere for litt introverte personer og aktivt delta»

«Den beste samlingen jeg har deltatt i siden jeg begynte i Tine»

«Supert å kunne se svar med en gang, det skaper engasjement»

«Bra med interaktive innslag både for å bli kjent med nye folk og for å aktivt bli mer bevisst og reflektert rundt aktuelle fremtidige problemstillinger. Skapte engasjement fra samtlige rundt bordet.»

«Dette er fremtiden!»

Les mer om 6. Sans oppskriften for å gjøre tung fagprogram engasjerende