DNB NXT

Kategori:

Experience

Kunde:

DNB

Dato:

januar 3, 2017

DNB NXT

DNB har de siste årene hatt en satsing mot oppstartsbedrifter. I 2016 ønsket DNB å forsterke sin posisjon ytterligere, også gjennom å være til stede for bedrifter i vekstfasen.

DNB NXT er en «Conferencival» som ble gjennomført i forbindelse med Oslo Innovation Week 2016.
Hensikten med å lansere DNB NXT var nettopp å etablere Norges mest attraktive møteplass for gründere og investorer, med svært relevant faglig påfyll, pitchekonkurranser og et digitalt «matchingverktøy» for å tilrettlegge til møter mellom investorer og gründere (www.dnbnxt.no). DNB ønsket også å sette agendaen politisk for å bidra til mer risikokapital i Norge.

DNB NXT 2016 har vært en helt ny måte å bruke event som virkemiddel i en viktig strategisk satsing for flere forretningsområder. Kompleksiteten ved å ha to veldig distinkte målgrupper en hel dag i DNBs egne lokaler i Bjørvika rent produksjonsmessig har også gjort at man må bryte en del barrierer. DNB NXT har vært og kommer til å være en integrert satsing på tvers av produkter/tjenester, faglig innhold og PR fremover.

6.Sans stod for utvikling av konsept for arrangementet, visuelt uttrykk, den kreative utformingen av arrangementet, samt teknisk produksjon.

Å designe eventet som en Conferencival, altså en dynamisk dag med mange parallellsesjoner er en ny vei å gå innenfor konferanser og faglige events.
Hele eventet ble livestreamet til DNB sine sider slik at andre fikk muligheten til å følge deler av det faglige opplegget så vel som underholdningen.
Matkonseptet stod i stil med helhten, og de ulike nyoppstartede ”foodtrucksene” flyttet inn og fikk servere mat under hele eventet.

DNB NXT 2016 har oppnådd de beste resultatene DNB har målt på merkevare på event i hele 2016. DNBs merkevare oppnår betydelig høyere score for liking blant deltakerne på NXT sammenlignet med kontrollutvalget.
46 % av de spurte deltakerne på NXT oppgir at aktivitetene og tiltakene i sammenheng med eventet overgikk deres forventninger. 66 % av de spurte deltakerne opplever aktivitetene i sammenheng med eventet som meget eller svært relevante.
78 % oppgir at de ble mer interessert i DNB som bank for gründere og/eller investorer som følge av DNB NXT.
Samtidig oppgir 71 % at de fikk et bedre inntrykk av DNB etter eventet.
Et proft, gjennomført og vel besøkt event bidro til overtrufne forventninger.


“Dette er det beste eventet jeg har vært på i hele Norge”
– Jan Grønbech, Google sjef Norge – Quote fra Twitter