DELL EMC Forum

Dell_1240x865

Kategori:

Brand, Experience

Dato:

november 23, 2017

DELL EMC Forum

Dell EMC Forum er et globalt event som gjennomføres i mer enn 30 byer rundt hele Europa.

I Norge har Dell EMC og 6. Sans utfordret formatet, og skapt en fagdag med fokus på å lage en møteplass for bransjen. Dell EMC Forum har på to år etablert et av landets største møtearenaer for IT-bransjen.

Det unike med forumet er kompleksiteten rundt gjennomføring;
Etter at dagen startet med en felles sesjon fra scenen, fortsatte den med foredrag i 15 parallelle møterom, hvorav 4 av disse var med silent conference. I alt kunne deltakerne velge mellom nærmere 70 forskjellige foredrag. Deltakerne meldte seg på de ulike sesjonene via en avansert event-app, hvor man kunne sette opp sin private agenda.

Målet med Dell EMC Forum er å gi deltakerne økt kunnskap rundt ny teknologi og nyttige verktøy for å skape konkurransefortrinn. Årets målsetning var å skape en arena for å vise bredden av Dell EMCs kompetanse, kapasiteter og ende til ende løsninger for økt salg.

Les mer på Dell EMC Forum sin egen hjemmeside