Beltehelt

beltehelt

Kategori:

Story

Kunde:

Brakar

Dato:

januar 17, 2017

Beltehelt

En undersøkelse gjort i Buskerud Fylke i 2014 viste at i deler av fylket benyttet så få som 11% av alle skolebarna setebelte. Fra Brakar og Buskerud Fylkeskommune fik vi da i oppdrag å få flere barn i alderstrinnet 1.-10. klasse til å bruke belte i buss. Men hvordan sikre at alle bruker belte? Og hvordan sikre at de husker dette dag etter dag?

Vi stilte oss spørsmål om hvem som er de største påvirkerne og hvordan vi kan få disse til å påvirke barna.
Barn ser opp til sine foresatte. Barn ser opp til sine lærere. Barn ser opp til større barn. Ikke minst; Barn ser opp til superhelter!

Derfor skapte vi Beltehelten. Vi kontaktet de foresatte – til sammen 1200 ble sendt ut. Vi kontaktet lærerne på til sammen 14 skoler. I brevet til de foresatte stod følgende tekst: «En av disse dagene kommer ditt barn hjem etter møte med en ekte superhelt. Da håper vi at du beveger deg inn i barnets fantasiverden. Til den verden der Supermann bor. Der Batgirl bor. Der Spiderman, Wonderwoman og Teenage Mutant Ninja Turtles bor. Til den verden der Belteheltene bor. Vi ønsker oss samtaler rundt middagsbordet. Vi ønsker oss god natthistorier.»
I brevet til lærerne skrev vi: «Vi ønsker oss samtaler i timen. Vi ønsker oss samtaler på foreldremøter. Vi ønsker en visshet blant både kærere, elever og foresatte omkring viktigheten av å bruke belte i buss. Om viktigheten av at ussturen skal være trygg for alle. Uansett.» 

Ni Beltehelter ble sendt ut i superheltdrakt til 14 skoler og de tilhørende skolebussene, hvor de møtte skolebarna og fortalte dem om viktigheten ved å bruke setebelte på skolebussen, og i trafikken generelt.

En undersøkelse gjennomført av Buskerud Fylkeskommune i etterkant av kampanjen viser at i gjennomsnitt har bruken av setebelte økt med 20 % i Buskerud Fylke. Den største økningen var i Ringerike kommune med en økning på hele 80 %. Samme kampanje ble gjennomført høsten 2016.
Kampanjen fikk bred mediedekning av lokal og riksdekkende presse.